14cc932a-a4c0-4279-a767-a95b4eb9bcde
Banner02
Banner03
Banner01
Banner04 (1)

önüm

has köp >>

biz hakda

Zawodyň beýany barada

näme edýäris

Inasin, azyk derejesi, derman derejesi, senagat derejesi, haýwan çeşmesi üçin kollagen (iriňli kollagen we balyk kollagen) we ösümlik çeşmesi peptidi) üçin ýokary hilli jelatin işini alyp barýan öňdebaryjy öndürijilerden we eksportçylardan biridir; ýaprak jelatin, boş kapsulanyň gabygy we Aziýada jele ýelimi.

Müşderini kanagatlandyrmaga bagyşlanan kompaniýa hökmünde inasiniň tejribesi we çeşmeleri täze önümleri ösdürmek we häzirki önümçiligi optimizirlemek üçin siziň ygtyýaryňyzda.

has köp >>
köpräk oka

Habar býulletenlerimiz, önümlerimiz, täzeliklerimiz we ýörite tekliplerimiz hakda iň soňky maglumatlar.

Gollanma üçin basyň

amaly

 • Bazar 50+

  Bazar

 • Işgärler 60+

  Işgärler

 • Döredilen senesi 2010-njy ýyl

  Döredilen senesi

 • Ösümlik meýdany 43000㎡

  Ösümlik meýdany

habarlar

Iň soňky maslahaty alyň.

II görnüşli kollagen ...

Demistifikasiýa görnüşi II kollagen: Bedeniňiziň syry W ...

II görnüşli kollagen - Howa ...

II görnüşli kollagen demistifikasiýa: Bilelikdäki bejeriş üçin bedeniňiziň gizlin ýaragy ...
has köp >>

Ösümlik kapsulalary ...

Soňky ýyllarda gök önüm kapsulalary ep-esli ünsi çekdi ...
has köp >>

Jelatiniň taryhy

Jelatini köplenç ulanýaryn we bu önümiň nädip gazanylandygy bilen gyzyklandym ...
has köp >>

Tapawut näme ...

Biraz tapawudyny açýan jelato gurme hökmünde belli dälmi ...
has köp >>

Jelatin näme?

Jelatin nahar we derman önümleri ...
has köp >>