head_bg1

Eşek peptidi gizleýär

Eşek peptidi gizleýär

Gysga düşündiriş:

Bu önüm çig mal hökmünde eşekden gizlenýän jelatin poroşokyndan, çylşyrymly ferment gidrolizi, köp basgançakly bölmek we arassalamak we spreý guratmak bilen arassalanýar.Önüm goňur-sary poroşok bolup, adaty eşekden gizlenýän jelatiniň täsirini saklaýar we adam bedeni tarapyndan siňdirilmegi, siňdirilmegi we ulanylmagy has aňsatdyr.


Haryt maglumatlary

Spesifikasiýa

Akym diagrammasy

Arza

Bukja

Haryt bellikleri

Üstünlik :

Highokary siňdiriliş, üýtgeşik ys ýok
Eremek aňsat, gaýtadan işlemek aňsat we işlemek aňsat
Suw ergini düşnükli we aç-açan, pH, duz we temperatura täsir etmeýär
Gowy sowuk ergin, jellenmeýän, pes temperaturada we ýokary konsentrasiýada pes ýapyşyklylygy, ýylylygyň durnuklylygyny saklaýar
Hiç hili goşundylar we konserwantlar, emeli reňkler, tagamlar we süýjüdirijiler, glýutin ýok
GMO däl
Belokyň köp bolmagy

1. Daş görnüşiň görkezijisi

Haryt

Hil talaplary

Ectionüze çykarmak usuly

Reňk

Açyk goňur ýa-da goňur

S / WTTH 0031S

4.1-nji element

Nyşan

Poroşok, birmeňzeş reňk, aglomerasiýa ýok, çyglylyk siňdirilmeýär

Tagamy we ysy

Bu önümiň üýtgeşik tagamy we ysy bilen, ysy ýok, ysy ýok

Haramlyk

Daşarky zatlar görünýän adaty görüş ýok

2. Fiziki-himiki görkeziji

Indeks

Bölüm

Çäk

Ectionüze çykarmak usuly

Belok (gury esasda)

%

85.0

GB 5009.5

Oligopeptid (gury esasda)

%

75.0

GB / T 22492 Goşundy B.

Kül (gury esasda)

%

8.0

GB 5009.4

Deňeşdirilen molekulýar massanyň paýy ≤2000 D.

%

85.0

GB / T 22492 Goşundy A.

Çyglylyk

%

7.0

GB 5009.3

Jemi Arsenik

mg / kg

0.4

GB 5009.11

Gurşun (Pb)

mg / kg

0,5

GB 5009.12

3. Mikrob görkezijisi

Indeks

Bölüm

Nusga almagyň shemasy we çäkleri

Ectionüze çykarmak usuly

n

c

m

M

Jemi aerob bakteriýalary

CFU / g

5

2

30000

100000

GB 4789.2

Koliforma

MPN / g

5

1

10

100

GB 4789.3

Salmonella

(Görkezilmedik bolsa, / 25g bilen aňladylýar)

5

0

0 / 25g

-

GB 4789.4

Stafilokokk aureusy

5

1

100CFU / g

1000CFU / g

GB 4789.10

Bellik:n - şol bir topar önüm üçin ýygnalmaly nusgalaryň sany;

c - m bahasyndan ýokary rugsat berlen nusgalaryň iň köp mukdary;

m mikrob görkezijileriniň kabul ederlik derejesi üçin çäk bahasydyr;

M mikrobiologiki görkezijiler üçin iň ýokary howpsuzlyk çägidir.

Nusga almak GB 4789.1 laýyklykda amala aşyrylýar.

Akym diagrammasy

Arza

Gany baýlaşdyrmak, ýadawlyga garşy we immuniteti ýokarlandyrmak ýaly funksional saglyk iýmitleri ýaly saglyk iýmitleri.

Specialörite lukmançylyk maksatly iýmitler.

Iýmitiň tagamyny we işleýşini gowulandyrmak üçin täsirli maddalar hökmünde içgiler, gaty içgiler, biskwitler, süýjüler, tortlar, çaý, çakyr, ýakymly zatlar we ş.m. ýaly dürli iýmitlere goşup bolýar.

Agyz suwuklygy, planşet, poroşok, kapsula we beýleki doza görnüşleri üçin amatly

Bukja

Ösümlik peptid gaplamasy: 5kg / sumka * 2 halta / guty.PE neýlon halta, bäş gatly goşa - gasynlanan film - örtülen karton.

Ulag we ammar

1. Ulag serişdeleri arassa, arassaçylyk, yssyz we hapalanmaz bolmaly; Ulag ýagyşa, çyglylyga we gün şöhlesine garşy bolmaly. Zäherli, zyýanly, ysly we aňsat hapalanan önümleri garyşdyrmak we daşamak gadagandyr. .

2. Önüm arassa, şemalladylýan, çyglylyga garşy, syçana garşy we yssyz ammarda saklanmalydyr we iýmit belli bir derejede arassalanylmaly, ýerden bölünip saklanmaly we zäherli we zyýanly, düýbünden gadagan edilmeli, ys, makalalar bilen garylan hapalar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1. Daş görnüşiň görkezijisi

  Haryt

  Hil talaplary

  Ectionüze çykarmak usuly

  Reňk

  Açyk goňur ýa-da goňur

  S / WTTH 0031S

  4.1-nji element

  Nyşan

  Poroşok, birmeňzeş reňk, aglomerasiýa ýok, çyglylyk siňdirilmeýär

  Tagamy we ysy

  Bu önümiň üýtgeşik tagamy we ysy bilen, ysy ýok, ysy ýok

  Haramlyk

  Daşarky zatlar görünýän adaty görüş ýok

  2. Fiziki-himiki görkeziji

  Indeks

  Bölüm

  Çäk

  Ectionüze çykarmak usuly

  Belok (gury esasda)

  %

  85.0

  GB 5009.5

  Oligopeptid (gury esasda)

  %

  75.0

  GB / T 22492 Goşundy B.

  Kül (gury esasda)

  %

  8.0

  GB 5009.4

  Deňeşdirilen molekulýar massanyň paýy ≤2000 D.

  %

  85.0

  GB / T 22492 Goşundy A.

  Çyglylyk

  %

  7.0

  GB 5009.3

  Jemi Arsenik

  mg / kg

  0.4

  GB 5009.11

  Gurşun (Pb)

  mg / kg

  0,5

  GB 5009.12

  3. Mikrob görkezijisi

  Indeks

  Bölüm

  Nusga almagyň shemasy we çäkleri

  Ectionüze çykarmak usuly

  n

  c

  m

  M

  Jemi aerob bakteriýalary

  CFU / g

  5

  2

  30000

  100000

  GB 4789.2

  Koliforma

  MPN / g

  5

  1

  10

  100

  GB 4789.3

  Salmonella

  (Görkezilmedik bolsa, / 25g bilen aňladylýar)

  5

  0

  0 / 25g

  -

  GB 4789.4

  Stafilokokk aureusy

  5

  1

  100CFU / g

  1000CFU / g

  GB 4789.10

  Bellik:n - şol bir topar önüm üçin ýygnalmaly nusgalaryň sany;c - m bahasyndan ýokary rugsat berlen nusgalaryň iň köp mukdary;m mikrob görkezijileriniň kabul ederlik derejesi üçin çäk bahasydyr;M mikrobiologiki görkezijiler üçin iň ýokary howpsuzlyk çägidir.Nusga almak GB 4789.1 laýyklykda amala aşyrylýar.

  Eşek üçin akym çyzgysy Peptid önümçiligini gizleýär

  akym diagrammasy

  1. Gany baýlaşdyrmak, ýadawlyga garşy we immuniteti ýokarlandyrmak ýaly funksional saglyk iýmitleri ýaly saglyk iýmitleri.

  2. medicalörite lukmançylyk maksatly iýmitler.

  3. Iýmitiň tagamyny we işleýşini gowulandyrmak üçin täsirli maddalar hökmünde içgiler, gaty içgiler, biskwitler, süýjüler, tortlar, çaý, çakyr, ýakymly zatlar we ş.m. ýaly dürli iýmitlere goşup bolýar.

  4. Agyz suwuklygy, planşet, poroşok, kapsula we beýleki doza görnüşleri üçin amatly  

  Üstünlik

  1. highokary siňdiriliş, üýtgeşik ys ýok
  2. Eremek aňsat, gaýtadan işlemek aňsat we işlemek aňsat
  3. Suwly ergin düşnükli we aç-açan, erginine pH, duz we temperatura täsir etmeýär
  4. Gowy sowuk ergin, jellenmeýän, pes temperaturada we ýokary konsentrasiýada pes ýapyşyklylygy, ýylylygyň durnuklylygyny saklaýar
  5. Goşundylar we konserwantlar ýok, emeli reňkler, tagamlar we süýjüdirijiler, glýut ýok
  6. GMO däl
  7. Belokyň köp bolmagy

  Bukja

  palet bilen:

  10kg / sumka, poli halta içerki, kraft sumka daşky;

  28 halta / palet, 280kgs / palet,

  2800kgs / 20ft konteýner, 10 palet / 20ft gap,

  Palet bolmasa:

  10kg / sumka, poli halta içerki, kraft sumka daşky;

  4500 kg / 20ft gap

  bukjasy

  Ulag we ammar

  Ulag

  Ulag serişdeleri arassa, arassaçylyk, ys we hapalanmaz;

  Daşamak ýagyşdan, çyglylykdan we gün şöhlesinden goranmalydyr.

  Zäherli, zyýanly, üýtgeşik ys we aňsat hapalanan zatlar bilen garyşdyrmak we daşamak düýbünden gadagan.

  Saklamakşert

  Önüm arassa, şemalladylýan, çyglylyga, gemrijilere garşy we yssyz ammarda saklanmalydyr.

  Iýmit saklananda belli bir boşluk bolmaly, bölek diwary ýerden bolmaly,

  Zäherli, zyýanly, ysly ýa-da hapalaýjy zatlar bilen garyşmak düýbünden gadagan.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň