head_bg1

önüm

Eşek peptidi gizleýär

Gysga düşündiriş:

Bu önüm çig mal hökmünde eşekden gizlenýän jelatin poroşokyndan, çylşyrymly ferment gidrolizi, köp basgançakly bölmek we arassalamak we spreý guratmak bilen arassalanýar.Önüm goňur-sary poroşok bolup, adaty eşekden gizlenýän jelatiniň täsirini saklaýar we adam bedeni tarapyndan siňdirilmegi, siňdirilmegi we ulanylmagy has aňsatdyr.


Spesifikasiýa

Akym diagrammasy

Arza

Bukja

Haryt bellikleri

1. Daş görnüşiň görkezijisi

Haryt

Hil talaplary

Ectionüze çykarmak usuly

Reňk

Açyk goňur ýa-da goňur

S / WTTH 0031S

4.1-nji element

Nyşan

Poroşok, birmeňzeş reňk, aglomerasiýa ýok, çyglylyk siňdirilmeýär

Tagamy we ysy

Bu önümiň üýtgeşik tagamy we ysy bilen, ysy ýok, ysy ýok

Haramlyk

Daşarky zatlar görünýän adaty görüş ýok

2. Fiziki-himiki görkeziji

Indeks

Bölüm

Çäk

Ectionüze çykarmak usuly

Belok (gury esasda)

%

85.0

GB 5009.5

Oligopeptid (gury esasda)

%

75.0

GB / T 22492 B goşundy

Kül (gury esasda)

%

8.0

GB 5009.4

Deňeşdirilen molekulýar massanyň gatnaşygy ≤2000 D.

%

85.0

GB / T 22492 Goşundy A.

Çyglylyk

%

7.0

GB 5009.3

Jemi Arsenik

mg / kg

0.4

GB 5009.11

Gurşun (Pb)

mg / kg

0.5

GB 5009.12

3. Mikrob görkezijisi

Indeks

Bölüm

Nusga almagyň shemasy we çäkleri

Ectionüze çykarmak usuly

n

c

m

M

Jemi aerob bakteriýalaryň sany

CFU / g

5

2

30000

100000

GB 4789.2

Koliforma

MPN / g

5

1

10

100

GB 4789.3

Salmonella

(Görkezilmedik bolsa, / 25g bilen aňladylýar)

5

0

0 / 25g

-

GB 4789.4

Stafilokokk aureusy

5

1

100CFU / g

1000CFU / g

GB 4789.10

Bellik:n - önümleriň şol bir topary üçin ýygnalmaly nusgalaryň sany;c - m bahasyndan ýokary rugsat berlen nusgalaryň iň köp mukdary;m mikrob görkezijileriniň kabul ederlik derejesi üçin çäk bahasydyr;M mikrobiologiki görkezijiler üçin iň ýokary howpsuzlyk çägidir.Nusga almak GB 4789.1 laýyklykda amala aşyrylýar.

Eşek üçin peptid önümçiligini gizlemek üçin akym çyzgysy

flow chart

1. Gany baýlaşdyrmak, ýadawlyga garşy immuniteti ýokarlandyrmak ýaly funksional saglyk iýmitleri ýaly saglyk iýmitleri.

2. medicalörite lukmançylyk maksatly iýmitler.

3. Iýmitiň tagamyny we işleýşini gowulandyrmak üçin içgiler, gaty içgiler, biskwitler, süýjüler, tortlar, çaý, çakyr, ýakymly zatlar we ş.m. ýaly dürli iýmitlere goşup bolýar.

4. Agyz suwuklygy, planşet, poroşok, kapsula we beýleki doza görnüşleri üçin amatly  

Üstünlik

1. highokary siňdiriliş, üýtgeşik ys ýok
2. Eremek aňsat, gaýtadan işlemek aňsat we işlemek aňsat
3. Suwly ergin düşnükli we aç-açan, çözülişi pH, duz we temperatura täsir etmeýär
4. Gowy sowuk ergin, jellenmeýän, pes temperaturada we ýokary konsentrasiýada pes ýapyşyklylygy, ýylylygyň durnuklylygyny saklaýar
5. Goşundylar we konserwantlar ýok, emeli reňkler, tagamlar we süýjüdirijiler, glýutin ýok
6. GMO däl
7. Belokyň köp bolmagy

Bukja

palet bilen:

10kg / sumka, içinden poli halta, daşky sumka;

28 halta / palet, 280kgs / palet,

2800kgs / 20ft konteýner, 10 palet / 20ft konteýner,

Palet bolmasa:

10kg / sumka, içinden poli halta, daşky sumka;

4500kgs / 20ft gap

package

Ulag we ammar

Ulag

Ulag serişdeleri arassa, arassa, yssyz we hapalanmaz;

Daşamak ýagyşdan, çyglylykdan we gün şöhlesinden goranmalydyr.

Zäherli, zyýanly, üýtgeşik ys we aňsat hapalanan zatlar bilen garyşdyrmak we daşamak düýbünden gadagan.

Saklamakşert

Önüm arassa, şemalladylýan, çyglylyga, gemrijilere garşy we yssyz ammarda saklanmalydyr.

Iýmit saklananda belli bir boşluk bolmaly, bölek diwary ýerden bolmaly,

Zäherli, zyýanly, ysly ýa-da hapalaýjy zatlar bilen garyşmak düýbünden gadagan.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň