head_bg1

önüm

mekgejöwen Peptid

Gysga düşündiriş:

Mekgejöwen belogy peptidleri, bio gönükdirilen iýmit siňdiriş tehnologiýasy we membranany bölmek tehnologiýasy arkaly mekgejöwen belogyndan alnan kiçijik molekula işjeň peptid.Iýmit we saglyk önümlerinde giňden ulanylýar


Spesifikasiýa

Akym diagrammasy

Arza

Bukja

Haryt bellikleri

 Harytlar  Standart  Synag esasynda
 Guramaçylyk görnüşi Bitewi poroşok, ýumşak, tort ýok     

QBT 4707-2014

 Reňk Ak ýa-da açyk sary poroşok
 Tagamy we ysy  Bu önümiň özboluşly tagamy we ysy bar, üýtgeşik ysy ýok
Haramlyk Görünýän ekzogen haramlyk ýok
Dykyzlygy / mL) —– —–
Belok (% , gury esas) ≥80.0 GB 5009.5
oligopeptid(% , Gury esas) ≥70.0 GBT 22729-2008
1000-den az molekulýar agramy bolan proteolitiki maddalaryň paýy /%(lambda = 220 nm) ≥85.0 GBT 22729-2008
Çyglylyk (%) ≤7.0 GB 5009.3
Kül (%) ≤8.0 GB 5009.4
pH bahasy —– —–
  Agyr metal (mg / kg) Pb) * ≤0.2 GB 5009.12
(As (* ≤0.5 GB5009.11
(Hg) * ≤0.02 GB5009.17
(Cr) * ≤1.0 GB5009.123
Cd) * ≤0.1 GB 5009.15
Jemi batareýa (CFU / g) ≤5 × 103 GB 4789.2
Koliformalar (MPN / 100g) ≤30 GB 4789.3
Galyp (CFU / g) ≤25 GBT 22729-2008
sakaromisetler (CFU / g) ≤25 GBT 22729-2008
Patogen bakteriýalar (Salmonella, Şigella, Stafilokokk aureusy) Ativearamaz GB 4789.4 、 GB 4789.5 、 GB 4789.10

Mekgejöwen peptidini öndürmek üçin akym çyzgysy

flow chart

1. Gan basyşyny peseltmek üçin saglyk önümleri

Mekgejöwen peptidi, angiotensini öwrüji fermentiň bäsdeş inhibitory hökmünde angiotensini öwrüji fermentiň işjeňligini saklap biler, ganda angiotensin II önümçiligini azaldyp, damar dartgynlylygyny peselder, periferiýa garşylygy peselip, gan basyşynyň peselmegine täsir eder. .

2. Öwreniji önümler

Aşgazanyň alkogolyň siňdirilmegini bökdäp biler, alkogol dehidrojenazyň we bedende asetaldehid degidrojenazyň bölünip çykmagyna kömek edip biler we alkogolyň bedendäki metabolik zaýalanmagyna we bölünip çykmagyna kömek edip biler.

3. Lukmançylyk önümleriniň aminokislotasynyň düzüminde

mekgejöwen oligopeptidleri, şahalanan zynjyryň aminokislotalarynyň düzümi gaty ýokary.Bagyr koma, sirroz, agyr gepatit we dowamly gepatit bejergisinde ýokary şahaly zynjyrly aminokislotanyň infuziýasy giňden ulanylýar.

4. Sport iýmitleri

Gidrofob aminokislotalarda mekgejöwen peptid baýlygy, iýmitlenenden soň glýukagonyň bölünip çykmagyna kömek edip biler we ýagy öz içine almaýar, ýokary göwrümli adamlaryň energiýa zerurlyklaryny üpjün edýär we maşkdan soň ýadawlygy çaltlaşdyrýar.Immuniteti kadalaşdyrýar we maşk ukybyny güýçlendirýär.Onda ýokary glýutamin bar, immunitetini gowulaşdyrýar, maşk ukybyny we beýleki gymmatly iýmit maddalaryny güýçlendirýär.

5. Gipolipidemiki iýmitler

gidrofob aminokislotalar holesterini peseldip, bedende holesteriniň alyş-çalşyny ösdürip biler we fekal sterollaryň çykmagyny artdyryp biler.

6. Berkidilen belok içgisi

Onuň ýokumlylygy täze ýumurtgalara meňzeýär, iýip bolýan gowy we siňdirmek aňsat.

Bukja

palet bilen:

10kg / sumka, içinden poli halta, daşky sumka;

28 halta / palet, 280kgs / palet,

2800kgs / 20ft konteýner, 10 palet / 20ft konteýner,

Palet bolmasa:

10kg / sumka, içinden poli halta, daşky sumka;

4500kgs / 20ft gap

package

Ulag we ammar

Ulag

Ulag serişdeleri arassa, arassa, yssyz we hapalanmaz;

Daşamak ýagyşdan, çyglylykdan we gün şöhlesinden goranmalydyr.

Zäherli, zyýanly, üýtgeşik ys we aňsat hapalanan zatlar bilen garyşdyrmak we daşamak düýbünden gadagan.

Saklamakşert

Önüm arassa, şemalladylýan, çyglylyga, gemrijilere garşy we yssyz ammarda saklanmalydyr.

Iýmit saklananda belli bir boşluk bolmaly, bölek diwary ýerden bolmaly,

Zäherli, zyýanly, ysly ýa-da hapalaýjy zatlar bilen garyşmak düýbünden gadagan.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň