head_bg1

Balyk kollagen

Balyk kollagen

Gysga düşündiriş:

Tebigy, balyk derilerinden, dowamly
Täsin kollagen peptidleriň profili (ferment gidrolizi)
Kollagen belogynyň gaty ýokary arassalyk derejesi:> 99,8% DM (ion demineralizasiýa we süzgüçler)
Iň oňat netijelilik üçin ýokary bioavail we bioaktiw
Suwda erän, bitarap tagam, ys we reňk (ýokary hilli bahalar)
Adam kliniki gözlegleri bilen goldanýar
Üpjünçilik zynjyryndan taýýar çig mal üçin ygtybarly we ygtybarly
900ewropada ISO 9001 we ISO 22000 standartlary boýunça öndürildi
GMO mugt / ýagsyz / uglewodsyz / konserwatiw mugt / purin mugt


Haryt maglumatlary

Gizlinlik

Akym diagrammasy

Arza

Bukja

Haryt bellikleri

Balyk kollagen hakykatdanam I görnüşli kollagen bolany üçin, baý iki aýratyn aminokislotadyr: glisin we prolin.Glisin DNK we RNK süýümleriniň döredilmegi üçin esas bolup durýar, prolin bolsa adam bedeniniň tebigy kollagen öndürmek ukybynyň esasyny düzýär.Glisiniň DNK we RNK üçin möhümdigini göz öňünde tutup, endotoksin blokirlemek we energiýa üçin beden öýjükleri üçin ýokumly maddalary daşamak ýaly köp möhüm wezipeleri ýerine ýetirýär.Prolin beden üçin antioksidant bolup, öýjügiň erkin radikallardan zeperlenmeginiň öňüni alyp bilýän hem bolsa, onuň birinji wezipesi, bedeniň içindäki prosesiň höweslendirilmegine kömek edip, kollagen sintezini üpjün etmekdir.

jikme-jiklik

Spesifikasiýa

Balyk KOLLAGEN TRIPEPTIDINIEC aýratynlygy

ITEM QUOTA Synag standarty

Gurama formasy

Iformeke-täk poroşok ýa-da granulalar, ýumşak, tort ýok

Içerki usul

Reňk

Ak ýa-da açyk sary poroşok

Içerki usul

Tagam we ys

Ys ýok

Içerki usul

PH bahasy

5.0-7.5

10% suwly ergin, 25 ℃

Dykyzlygy (g / ml)

0.25-0.40

Içerki usul

Beloklaryň düzümi

(öwrüliş faktory 5.79)

≥90%

GB / T 5009.5

Çyglylyk

≤ 8.0%

GB / T 5009.3

Kül

≤ 2.0%

GB / T 5009.4

MeHg (metil simap)

≤ 0,5mg / kg

GB / T 5009.17

As

≤ 0,5mg / kg

GB / T 5009.11

Pb

≤ 0,5mg / kg

GB / T 5009.12

Cd

≤ 0.1mg / kg

GB / T 5009.15

Cr

≤ 1.0mg / kg

GB / T 5009.15

Bakteriýalaryň umumy sany

≤ 1000CFU / g

GB / T 4789.2

Koliforma

≤ 10 CFU / 100g

GB / T 4789.3

Galyp we hamyrmaýa

≤50CFU / g

GB / T 4789.15

Salmonella

Ativearamaz

GB / T 4789.4

Stafilokokk aureusy

Ativearamaz

GB 4789.4

Akym diagrammasy

Arzabalyk kollagen

 

Balyk kollagen adam bedeni tarapyndan siňdirilip, dürli fiziologiki çärelere gatnaşyp, garramagy gijikdirmekde, derini gowulaşdyrmakda, süňkleri we bogunlary goramakda we immuniteti ýokarlandyrmakda rol oýnap biler.

Çig malda ýokary howpsuzlygy, beloklaryň arassalygy we oňat tagamy bilen balyk kollagen azyk goşundylary, saglygy goraýyş önümleri, kosmetika, öý haýwanlary, derman önümleri we ş.m. ýaly köp pudaklarda giňden ulanylýar.

1) Iýmit goşundysy

Balyk kollagen peptid molekulanyň mundan beýläk ferment gidroliz tormozy we ortaça molekulýar agramyny 3000Da çenli peseltmek prosesi bilen ulanylýar we şonuň üçin adam bedeni tarapyndan aňsat siňdirilýär.Balyk kollagenini gündelik sarp etmek, garramagy haýallatmak bilen adamyň derisine uly goşant goşýandygy subut edildi.

2) Saglygy goraýyş önümleri

Kollagen süňk, myşsa, deri, tendon we ş.m. ýaly adam bedeni üçin möhümdir. Balyk kollagenini pes molekulaly agram bilen siňdirmek aňsat.Şonuň üçin saglygy goraýyş önümlerinde adam bedenini gurmak üçin ulanylyp bilner.

3 os Kosmetika

Deriniň garramagy, kollageni ýitirmekdir.Balyk kollagen köplenç garramagy haýallatmak üçin kosmetikada ulanylýar.

4) Derman önümleri

Kollageniň çökmegi, adatça ölüm howply keselleriň esasy sebäbidir.Esasy kollagen hökmünde balyk kollagenini derman senagatynda hem ulanyp bolýar.

Bukja

Eksport standarty, 20kgs / sumka, poli halta içerki we kraft sumka

10kgs / karton, poli halta içerki we karton daşky

Ulag we ammar

Deňiz ýa-da howa arkaly

Saklamagyň ýagdaýy: Otagyň temperaturasy, arassa, gurak, şemalladylýan ammar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • ITEM QUOTA Synag standarty

  Gurama formasy

  Iformeke-täk poroşok ýa-da granulalar, ýumşak, tort ýok

  Içerki usul

  Reňk

  Ak ýa-da açyk sary poroşok

  Içerki usul

  Tagam we ys

  Ys ýok

  Içerki usul

  PH bahasy

  5.0-7.5

  10% suwly ergin, 25 ℃

  Dykyzlygy (g / ml)

  0.25-0.40

  Içerki usul

  Beloklaryň düzümi

  (öwrüliş faktory 5.79)

  ≥90%

  GB / T 5009.5

  Çyglylyk

  ≤ 8.0%

  GB / T 5009.3

  Kül

  ≤ 2.0%

  GB / T 5009.4

  MeHg (metil simap)

  ≤ 0,5mg / kg

  GB / T 5009.17

  As

  ≤ 0,5mg / kg

  GB / T 5009.11

  Pb

  ≤ 0,5mg / kg

  GB / T 5009.12

  Cd

  ≤ 0.1mg / kg

  GB / T 5009.15

  Cr

  ≤ 1.0mg / kg

  GB / T 5009.15

  Bakteriýalaryň umumy sany

  ≤ 1000CFU / g

  GB / T 4789.2

  Koliforma

  ≤ 10 CFU / 100g

  GB / T 4789.3

  Galyp we hamyrmaýa

  ≤50CFU / g

  GB / T 4789.15

  Salmonella

  Ativearamaz

  GB / T 4789.4

  Stafilokokk aureusy

  Ativearamaz

  GB 4789.4

  Balyk kollagen önümçiligi üçin akym çyzgysy

  akym diagrammasy

  Balyk kollagen adam bedeni tarapyndan siňdirilip, dürli fiziologiki çärelere gatnaşyp, garramagy gijikdirmekde, derini gowulaşdyrmakda, süňkleri we bogunlary goramakda we immuniteti ýokarlandyrmakda rol oýnap biler.

  Çig malda ýokary howpsuzlygy, beloklaryň arassalygy we oňat tagamy bilen balyk kollagen azyk goşundylary, saglygy goraýyş önümleri, kosmetika, öý haýwanlary, derman önümleri we ş.m. ýaly köp pudaklarda giňden ulanylýar.

  1) Iýmit goşundysy

  Balyk kollagen peptid molekulanyň mundan beýläk ferment gidroliz tormozy we ortaça molekulýar agramyny 3000Da çenli peseltmek prosesi bilen ulanylýar we şonuň üçin adam bedeni tarapyndan aňsat siňdirilýär.Balyk kollagenini gündelik sarp etmek, garramagy haýallatmak bilen adamyň derisine uly goşant goşýandygy subut edildi.

  2) Saglygy goraýyş önümleri

  Kollagen süňk, myşsa, deri, tendon we ş.m. ýaly adam bedeni üçin möhümdir. Balyk kollagenini pes molekulaly agram bilen siňdirmek aňsat.Şonuň üçin saglygy goraýyş önümlerinde adam bedenini gurmak üçin ulanylyp bilner.

  3 os Kosmetika

  Deriniň garramagy, kollageni ýitirmekdir.Balyk kollagen köplenç garramagy haýallatmak üçin kosmetikada ulanylýar.

  4) Derman önümleri

  Kollageniň çökmegi, adatça ölüm howply keselleriň esasy sebäbidir.Esasy kollagen hökmünde balyk kollagenini derman senagatynda hem ulanyp bolýar.

  amaly

  Bukja

  Eksport standarty, 20kgs / sumka ýa-da 15kgs / sumka, poli halta içerki we kraft sumka.

  bukjasy

  Adingüklemek ukyby

  Palet bilen: 20FCL üçin palet bilen 8MT; 40FCL üçin palet bilen 16MT

  Saklamak

  Ulag wagtynda ýüklemek we yzyna gaýtarmak gadagan;nebit ýaly himiki maddalar we käbir zäherli we ysly zatlar awtoulaglary bilen birmeňzeş däl.

  Gaty ýapyk we arassa gapda saklaň.

  Salkyn, gurak, şemalladylýan ýerde saklanýar.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň