head_bg1

önüm

Ajy gawun peptidi

Gysga düşündiriş:

Bu önüm ajy gawun tohumyndan ýasalýar we bio-gönükdirilen iýmit siňdiriş tehnologiýasy bilen ferment taýdan siňdirilýän ýokary işjeňlikli ajy gawun peptidini ulanýar.


Haryt maglumatlary

Akym diagrammasy

Bukja

Haryt bellikleri

Daş görnüşiň görkezijisi

Haryt Hil talaplary Ectionüze çykarmak usuly
Reňk Sary ýa-da açyk sary    S / WTTH 0003S 

4.1-nji element

 Tagamy we ysy Bu önümiň üýtgeşik tagamy we ysy bilen, ysy ýok, ysy ýok
Haramlyk Daşarky zatlar görünýän adaty görüş ýok
 Nyşan Poroşok, aglomerasiýa ýok, çyglylyk siňdirilmeýär

Fizokimiki indeks

Indeks Bölüm Çäk Ectionüze çykarmak usuly
Belok (gury esasda) % 75.0 GB 5009.5
Oligopeptid (gury esasda) % 60.0 GB / T 22729 B goşundy
Deňeşdirilen molekulalaryň paýymassa ≤1000D  %    80.0  GB / T 22492 Goşundy A.
Kül (gury esasda) % 8.0 GB 5009.4
Çyglylyk % 7.0 GB 5009.3
Gurşun (Pb) mg / kg 0.19 GB 5009.12
Jemi simap (Hg) mg / kg 0.04 GB 5009.17
Kadmium (Cd) mg / kg 0.4 GB / T 5009.15
BHC mg / kg 0.1 GB / T 5009.19
DDT mg / kg 0.1 GB 5009.19

Mikrob indeks

  Indeks   Bölüm Nusga almagyň shemasy we çäkleri (görkezilmedik bolsa, / 25g bilen görkezilýär)  Ectionüze çykarmak usuly

n

c

m M
Salmonella -

5

0

0 - GB 4789.4
Jemi aerob bakteriýalaryň sany CFU / g

30000 GB 4789.2
Koliforma MPN / g

0.3 GB 4789.3
Galyp CFU / g

25 GB 4789.15
Hamyrmaýa CFU / g

25 GB 4789.15
Bellik:n - önümleriň şol bir topary üçin ýygnalmaly nusgalaryň sany;c - m bahasyndan ýokary rugsat berlen nusgalaryň iň köp mukdary;m mikrob görkezijileriniň kabul ederlik derejesi üçin çäk bahasydyr;

Iýmitlenme düzümi sanawy

Albin peptid poroşokynyň iýmitleniş düzümi

Haryt Her 100 gram üçin (g) Iýmitlendiriji salgylanma bahasy (%)
Energetika 1530kJ 18
Belok 75.0g 125
Fatag 0g 0
Uglewod 15.0g 5
Natriý 854mg 43

Arza

Kliniki iýmitleniş bejergisi

Operasiýadan öňki we operasiýadan soňky kliniki iýmitde ýokary hilli belok çeşmesi

Saglykly iýmit

aşgazan-içege işiniň we dowamly keseliň öňüni almak

Iýmit goşundylary

immuniteti pes bolan çagalar we garrylar

Kosmetika

nemlendirmek

AkymDiagrammaÜçinAjy gawun peptidiÖnümçilik

flow chart

Bukja

palet bilen:

10kg / sumka, içinden poli halta, daşky sumka;

28 halta / palet, 280kgs / palet,

2800kgs / 20ft konteýner, 10 palet / 20ft konteýner,

Palet bolmasa:

10kg / sumka, içinden poli halta, daşky sumka;

4500kgs / 20ft gap

package

Ulag we ammar

Ulag

Ulag serişdeleri arassa, arassa, yssyz we hapalanmaz;

Daşamak ýagyşdan, çyglylykdan we gün şöhlesinden goranmalydyr.

Zäherli, zyýanly, üýtgeşik ys we aňsat hapalanan zatlar bilen garyşdyrmak we daşamak düýbünden gadagan.

Saklamakşert

Önüm arassa, şemalladylýan, çyglylyga, gemrijilere garşy we yssyz ammarda saklanmalydyr.

Iýmit saklananda belli bir boşluk bolmaly, bölek diwary ýerden bolmaly,

Zäherli, zyýanly, ysly ýa-da hapalaýjy zatlar bilen garyşmak düýbünden gadagan.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň