head_bg1

Kompaniýanyň tertibi

Inasin jelatin, 30 ýyldan gowrak wagt bäri jelatin we jelatin önümlerini (kollagen, ýaprak jelatin we boş gaty kapsula) öndürijilerden we eksport edijilerden biridir.

Elmydama hilini birinji orunda goýýarys.Bu syýasata esaslanyp, önümimiziň gowy we durnukly hilini ýokarlandyrmak üçin dürli usullary dowam etdirýäris.Soňky 30 ýylda ösen tehnologiýalary we enjamlary hödürledik, önümçilik, hil gözegçiligi we beýleki bölümler üçin hünärmenler toparyny döredýäris we önümçilik liniýasyny Milli standartlara laýyklykda düzýäris we sazlaýarys.

Müşderilere hünärli we oýlanyşykly hyzmatlar hödürlemek bu ugurda gowy abraý gazanýar.

Diňe ökde önüm bilen üpjün etmän, hyzmatymyzy deslapky sargytdan soňky sargytlara çenli täzeläp durýarys.

Biziň wezipämiz “Markaňyzy we abraýyňyzy goramak”.Hytaýda iň gowy saýlan we ygtybarly üpjünçi bolup bileris diýip tüýs ýürekden umyt edýäris.

111
222