head_bg1

Kompaniýanyň tertibi

Inasin jelatin, 30 ýyldan gowrak wagt bäri jelatin we jelatin önümlerini (kollagen, ýaprak jelatin we boş gaty kapsula) öndürijilerden we eksport edijilerden biridir.

Elmydama hilimizi birinji orunda goýýarys.Bu syýasata esaslanyp, önümimizi gowy we durnukly hilini ýokarlandyrmak üçin dürli usullary dowam etdirýäris.Soňky 30 ýylda öňdebaryjy tehnologiýalary we enjamlary hödürledik, önümçilik, hil gözegçiligi we beýleki bölümler üçin hünärmenler toparyny döretdik we önümçilik liniýasyny Milli standartlara laýyklykda dizaýn we sazladyk.

Müşderilere hünärli we oýlanyşykly hyzmatlar hödürlemek bu ugurda gowy abraý gazanýar.

Diňe ökde önüm bilen üpjün etmän, hyzmatymyzy deslapky sargytdan soňky sargytlara çenli täzeläp durýarys.

Biziň wezipämiz “Markaňyzy we abraýyňyzy goramak”.Hytaýda iň gowy saýlan we ygtybarly üpjün ediji bolup bileris diýip tüýs ýürekden umyt edýäris.

111
222

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň