head_bg1

önüm

Nohut peptidi

Gysga düşündiriş:

Nohut we nohut belogyny çig mal hökmünde ulanyp, biosintez ferment siňdiriş usulyny ulanmak arkaly alnan kiçijik molekulanyň işjeň peptidi.Nohut peptidi nohutyň aminokislotasynyň düzümini doly saklaýar, adam bedeniniň özi sintez edip bilmeýän 8 sany aminokislotany öz içine alýar we olaryň paýy FAO / WHO (Birleşen Milletler Guramasynyň we Dünýä Azyk we Oba hojalygy Guramasy) maslahat berilýär. Saglyk guramasy).FDA nohutlary iň arassa ösümlik önümi hasaplaýar we hiç hili gazna töwekgelçiligi ýok.Nohut peptidi gowy iýmitleniş häsiýetine eýedir we geljegi uly we ygtybarly iýmit çig malydyr.


Spesifikasiýa

Akym diagrammasy

Arza

Bukja

Haryt bellikleri

Iterms Standart Synag esasynda
Guramaçylyk görnüşi Bitewi poroşok, ýumşak, tort ýok S / HBJT 0004S-2018
Reňk Ak ýa-da açyk sary poroşok  
Tagamy we ysy Bu önümiň özboluşly tagamy we ysy bar, üýtgeşik ysy ýok  
Haramlyk Görünýän ekzogen haramlyk ýok  
inçelik (g / mL) 0,250 mm dykyzlyk bilen elekden 100% —-
Belok (% 6.25) ≥80.0 (Gury esas) GB 5009.5
peptidiň düzümi (%) ≥70.0 (Gury esas) GB / T22492
Çyglylyk (%) ≤7.0 GB 5009.3
Kül (%) ≤7.0 GB 5009.4
pH bahasy —- —-
Agyr metallar (mg / kg) Pb) * ≤0.40 GB 5009.12
  (Hg) * ≤0.02 GB 5009.17
  Cd) * ≤0.20 GB 5009.15
Jemi bakteriýalar (CFU / g) CFU / g, n = 5, c = 2, m = 104, M = 5 × 105; GB 4789.2
Koliformalar (MPN / g) CFU / g, n = 5, c = 1, m = 10, M = 102 GB 4789.3
Patogen bakteriýalar (Salmonella, Şigella, Vibrio parahaemolyticus, Staphylococcus aureus) * Ativearamaz GB 4789.4 、 GB 4789.10

Nohut peptidi öndürmek üçin akym çyzgysy

flow chart

Goşundy

Nohut beloklaryndaky ýokumlylyk häsiýetleri adamlary belli bir kemçilikler bilen doldurmak üçin ýa-da iýmitlenişini ýokumly maddalar bilen baýlaşdyrmak isleýän adamlar üçin ulanylyp bilner.Nohut beloklaryň, uglewodlaryň, iýmit süýüminiň, minerallaryň, witaminleriň we fitokimiki serişdeleriň ajaýyp çeşmesidir.Mysal üçin, nohut belogy demirde köp bolany üçin demiriň kabul edilmegini deňleşdirip biler.

Iýmitlenişiň ornuny.

Nohut belogy, iň köp ýaýran allergen iýmitlerden (bugdaý, nohut, ýumurtga, soýa, balyk, gabyk balygy, agaç hozy we süýt) başga çeşmeleri sarp edip bilmeýänler üçin belogyň ornuny tutup biler.Adaty allergenleri çalyşmak üçin bişirilen önümlerde ýa-da beýleki nahar önümlerinde ulanylyp bilner.Şeýle hem azyk önümlerini we alternatiw et önümleri we süýt däl önümler ýaly alternatiw beloklary emele getirmek üçin senagat taýdan gaýtadan işlenýär.Alternatiwany öndürijilere süýt alternatiw nohut süýdüni öndürýän Ripple Foods girýär.Nohut belogy etiň alternatiwasydyr.

Funksiýa düzümi

Nohut belogy, azyk önümleriniň ýokumlylygyny we gurluşyny gowulandyrmak üçin azyk önümçiliginde arzan bahaly funksional düzüm hökmünde hem ulanylýar.Şeýle hem iýmitiň ýapyşyklygyny, emulsiýasyny, jelasiýasyny, durnuklylygyny ýa-da ýag bilen baglaýjy häsiýetlerini optimizirläp bilerler.Mysal üçin, nohut belogynyň durnukly köpük emele getirmek ukyby tortlarda, çorbalarda, gamyşly toplarda, ýumruklarda we ş.m. möhüm ähmiýete eýe.

palet bilen:

10kg / sumka, içinden poli halta, daşky sumka;

28 halta / palet, 280kgs / palet,

2800kgs / 20ft konteýner, 10 palet / 20ft konteýner,

Palet bolmasa:

10kg / sumka, içinden poli halta, daşky sumka;

4500kgs / 20ft gap

package

Ulag we ammar

Ulag

Ulag serişdeleri arassa, arassa, yssyz we hapalanmaz;

Daşamak ýagyşdan, çyglylykdan we gün şöhlesinden goranmalydyr.

Zäherli, zyýanly, üýtgeşik ys we aňsat hapalanan zatlar bilen garyşdyrmak we daşamak düýbünden gadagan.

Saklamakşert

Önüm arassa, şemalladylýan, çyglylyga, gemrijilere garşy we yssyz ammarda saklanmalydyr.

Iýmit saklananda belli bir boşluk bolmaly, bölek diwary ýerden bolmaly,

Zäherli, zyýanly, ysly ýa-da hapalaýjy zatlar bilen garyşmak düýbünden gadagan.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň