head_bg1

Nohut peptidi

Nohut peptidi

Gysga düşündiriş:

Nohut we nohut belogyny çig mal hökmünde ulanyp, biosintez ferment siňdiriş usulyny ulanmak arkaly alnan kiçijik molekula işjeň peptid.Nohut peptidi nohutyň aminokislotasynyň düzümini doly saklaýar, adam bedeniniň özi sintez edip bilmeýän 8 sany aminokislotany öz içine alýar we olaryň paýy FAO / BSGG-nyň (Birleşen Milletler Guramasynyň we Dünýä Azyk we Oba hojalygy Guramasy) maslahat berilýär. Saglyk guramasy).FDA nohutlary iň arassa ösümlik önümi hasaplaýar we geçiriş gaznasy töwekgelçiligi ýok.Nohut peptidi gowy iýmitleniş häsiýetine eýedir we geljegi uly we ygtybarly iýmit çig malydyr.


Haryt maglumatlary

Spesifikasiýa

Akym diagrammasy

Arza

Bukja

Haryt bellikleri

Ortaça molekulýar agramy <3000Dal

Çeşme: burç protein

Aýratynlyklary: açyk sary poroşok ýa-da granulalar, suwda doly ereýär

Meşhur aperturasy: 100/80/40 mesh

Ulanylyşy: dermanlar we saglyk önümleri, içgiler we iýmit we ş.m.

Spesifikasiýa

 

Iterms

 

Standart

 

Synag esasynda

 Guramaçylyk görnüşi

Bitewi poroşok, ýumşak, tort ýok

  

 

 

 

S / HBJT 0004S-2018

 Reňk

Ak ýa-da açyk sary poroşok

 Tagamy we ysy  

Bu önümiň özboluşly tagamy we ysy bar, üýtgeşik ysy ýok

 Haramlyk

Görünýän ekzogen haramlyk ýok

inçelik (g / mL)

0,250 mm dykyzlyk bilen elekden 100%

 

------

Belok (% 6,25)

≥80.0 (Gury esas)

 

GB 5009.5

peptidiň düzümi (%)

≥70.0 (Gury esas)

 

GB / T22492

Çyglylyk (%)

≤7.0

 

GB 5009.3

Kül (%)

≤7.0

 

GB 5009.4

pH bahasy  

------

 

------

 Agyr metallar (mg / kg) (Pb) *

≤0.40

GB 5009.12

(Hg) *

≤0.02

GB 5009.17

Cd) *

≤0.20

GB 5009.15

Jemi bakteriýalar (CFU / g)

CFU / g, n = 5, c = 2, m = 104, M = 5 × 105;

 

GB 4789.2

Koliformalar (MPN / g)

CFU / g, n = 5, c = 1, m = 10, M = 102

GB 4789.3

Patogen bakteriýalar (Salmonella, Şigella, Vibrio parahaemolitik, Stafilokokk aureusy) *   

Ativearamaz

  

GB 4789.4 、 GB 4789.10

Akym diagrammasy

Arza

Iýmit goşundysy

Nohut beloklaryndaky ýokumlylyk häsiýetleri belli bir kemçilikleri bolan adamlary ýa-da iýmitlerini ýokumly maddalar bilen baýlaşdyrmak isleýän adamlar üçin ulanylyp bilner.Nohut beloklaryň, uglewodlaryň, iýmit süýüminiň, minerallaryň, witaminleriň we fitokimiki serişdeleriň ajaýyp çeşmesidir.Mysal üçin, nohut belogy demirde köp bolany üçin demiriň kabul edilmegini deňleşdirip biler.

Iýmit çalşygy.

Nohut belogy, iň köp ýaýran allergen iýmitlerinden (bugdaý, nohut, ýumurtga, soýa, balyk, gabyk balygy, agaç hozy we süýt) başga çeşmeleri sarp edip bilmeýänler üçin belogyň ornuny tutup biler.Adaty allergenleri çalyşmak üçin bişirilen önümlerde ýa-da beýleki nahar önümlerinde ulanylyp bilner.Şeýle hem azyk önümlerini we alternatiw et önümleri, süýt däl önümler ýaly alternatiw beloklary emele getirmek üçin senagat taýdan gaýtadan işlenýär.Alternatiwany öndürijiler süýt alternatiw nohut süýdüni öndürýän Ripple Foods-y öz içine alýar.Nohut belogy etiň alternatiwasydyr.

Funksiýa düzümi

Nohut belogy, azyk önümleriniň ýokumlylygyny we gurluşyny gowulandyrmak üçin azyk önümçiliginde arzan bahaly funksional düzüm hökmünde hem ulanylýar.Şeýle hem iýmitiň ýapyşyklygyny, emulsiýasyny, jelasiýasyny, durnuklylygyny ýa-da ýagy baglaýjy häsiýetlerini optimizirläp bilerler.Mysal üçin, nohut belogynyň durnukly köpük emele getirmek ukyby tortlarda, çorbalarda, gamyşly toplarda, galplyklarda we ş.m. möhüm ähmiýete eýe.

Bukja

Palet bilen 10kg / sumka, poli halta içerki, kraft sumka daşky;45 halta / palet, 450kgs / palet,

4500kgs / 20ft konteýner, 10 palet / 20ft gap,

Palet bolmasa 10kg / sumka, poli halta içerki, kraft sumka daşky;6000kgs / 20ft gap

Ulag we ammar

Ulag

Ulag serişdeleri arassa, arassaçylyk, ys we hapalanmaz;

Daşamak ýagyşdan, çyglylykdan we gün şöhlesinden goranmalydyr.

Zäherli, zyýanly, üýtgeşik ys we aňsat hapalanan zatlar bilen garyşdyrmak we daşamak düýbünden gadagan.

Saklamakşert

Önüm arassa, şemalladylýan, çyglylyga, gemrijilere garşy we yssyz ammarda saklanmalydyr.

Iýmit saklananda belli bir boşluk bolmaly, bölek diwary ýerden bolmaly,

Zäherli, zyýanly, ysly ýa-da hapalaýjy zatlar bilen garyşmak düýbünden gadagan.

Hasabat

1. Aminokislotanyň düzümi

NOOK.

AMINO Kislotanyň mazmuny

Synag netijeleri (g / 100g)

1

Aspartik kislotasy

14.309

2

Glýutam turşusy

20.074

3

Serine

3.455

4

Histidin

1.974

5

Glikin

3.436

6

Tronin

2.821

7

Arginine

6.769

8

Alanine

0.014

0

Tirozin

1.566

10

Sistin

0.013

11

Waline

4.588

12

Metionin

0.328

13

Fenilalanin

4.839

14

Izolýusin

0.499

15

Leýkine

6.486

16

Lizin

6.663

17

Proline

4.025

18

Triptofan

4.021

Subtotal:

85.880

2. Ortaça molekulýar agram

Synag usuly : GB / T 22492-2008

Molekulýar agram aralygy

Meýdanyň iň ýokary göterimi

Ortaça molekulýar agram

Ortaça molekulýar agram

> 5000

0.23

5743

5871

5000-3000

1.41

3666

3744

3000-2000

2.62

2380

2412

2000-1000

9.56

1296

1349

1000-500

23.29

656

683

500-180

46.97

277

301

<180

15.92

/

/

 


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Iterms Standart Synag esasynda
  Guramaçylyk görnüşi Bitewi poroşok, ýumşak, tort ýok S / HBJT 0004S-2018
  Reňk Ak ýa-da açyk sary poroşok  
  Tagamy we ysy Bu önümiň özboluşly tagamy we ysy bar, üýtgeşik ysy ýok  
  Haramlyk Görünýän ekzogen haramlyk ýok  
  inçelik (g / mL) 0,250 mm dykyzlyk bilen elekden 100% —-
  Belok (% 6,25) ≥80.0 (Gury esas) GB 5009.5
  peptidiň düzümi (%) ≥70.0 (Gury esas) GB / T22492
  Çyglylyk (%) ≤7.0 GB 5009.3
  Kül (%) ≤7.0 GB 5009.4
  pH bahasy —- —-
  Agyr metallar (mg / kg) (Pb) * ≤0.40 GB 5009.12
    (Hg) * ≤0.02 GB 5009.17
    Cd) * ≤0.20 GB 5009.15
  Jemi bakteriýalar (CFU / g) CFU / g, n = 5, c = 2, m = 104, M = 5 × 105; GB 4789.2
  Koliformalar (MPN / g) CFU / g, n = 5, c = 1, m = 10, M = 102 GB 4789.3
  Patogen bakteriýalar (Salmonella, Şigella, Vibrio parahaemolitik, Stafilokokk aureusy) * Ativearamaz GB 4789.4 、 GB 4789.10

  Nohut peptidi öndürmek üçin akym çyzgysy

  akym diagrammasy

  Goşundy

  Nohut beloklaryndaky ýokumlylyk häsiýetleri belli bir kemçilikleri bolan adamlary ýa-da iýmitlerini ýokumly maddalar bilen baýlaşdyrmak isleýän adamlar üçin ulanylyp bilner.Nohut beloklaryň, uglewodlaryň, iýmit süýüminiň, minerallaryň, witaminleriň we fitokimiki serişdeleriň ajaýyp çeşmesidir.Mysal üçin, nohut belogy demirde köp bolany üçin demiriň kabul edilmegini deňleşdirip biler.

  Iýmit çalşygy.

  Nohut belogy, iň köp ýaýran allergen iýmitlerinden (bugdaý, nohut, ýumurtga, soýa, balyk, gabyk balygy, agaç hozy we süýt) başga çeşmeleri sarp edip bilmeýänler üçin belogyň ornuny tutup biler.Adaty allergenleri çalyşmak üçin bişirilen önümlerde ýa-da beýleki nahar önümlerinde ulanylyp bilner.Şeýle hem azyk önümlerini we alternatiw et önümleri, süýt däl önümler ýaly alternatiw beloklary emele getirmek üçin senagat taýdan gaýtadan işlenýär.Alternatiwany öndürijiler süýt alternatiw nohut süýdüni öndürýän Ripple Foods-y öz içine alýar.Nohut belogy etiň alternatiwasydyr.

  Funksiýa düzümi

  Nohut belogy, azyk önümleriniň ýokumlylygyny we gurluşyny gowulandyrmak üçin azyk önümçiliginde arzan bahaly funksional düzüm hökmünde hem ulanylýar.Şeýle hem iýmitiň ýapyşyklygyny, emulsiýasyny, jelasiýasyny, durnuklylygyny ýa-da ýagy baglaýjy häsiýetlerini optimizirläp bilerler.Mysal üçin, nohut belogynyň durnukly köpük emele getirmek ukyby tortlarda, çorbalarda, gamyşly toplarda, galplyklarda we ş.m. möhüm ähmiýete eýe.

  palet bilen:

  10kg / sumka, poli halta içerki, kraft sumka daşky;

  28 halta / palet, 280kgs / palet,

  2800kgs / 20ft konteýner, 10 palet / 20ft gap,

  Palet bolmasa:

  10kg / sumka, poli halta içerki, kraft sumka daşky;

  4500 kg / 20ft gap

  bukjasy

  Ulag we ammar

  Ulag

  Ulag serişdeleri arassa, arassaçylyk, ys we hapalanmaz;

  Daşamak ýagyşdan, çyglylykdan we gün şöhlesinden goranmalydyr.

  Zäherli, zyýanly, üýtgeşik ys we aňsat hapalanan zatlar bilen garyşdyrmak we daşamak düýbünden gadagan.

  Saklamakşert

  Önüm arassa, şemalladylýan, çyglylyga, gemrijilere garşy we yssyz ammarda saklanmalydyr.

  Iýmit saklananda belli bir boşluk bolmaly, bölek diwary ýerden bolmaly,

  Zäherli, zyýanly, ysly ýa-da hapalaýjy zatlar bilen garyşmak düýbünden gadagan.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň