head_bg1

habarlar

Jele ýelimi senagat jelatinden ýasalýar. Dürli spesifikasiýa dürli funksiýalara eýe.Inasiniň jelatin we jele ýelimini öndürýän öz enjamy bar.Köp görnüşi bar, şular ýaly el bilen haýal guratmagyň görnüşi, el bilen orta guratmagyň görnüşi, orta guradyş görnüşi, ýokary derejeli, çalt guratýan ýelim we ş.m.Dogry jele ýelimini nädip saýlamaly?Bu'maşyn görnüşi, ussahananyň çyglylygy, ussahananyň temperaturasy we ş.m. ýaly dürli faktorlara täsir edýär.

Wýetnamy mysal hökmünde alyň, jele ýeliminiň guty gaplamasyny öndürmegini isleseňiz, size 805 adamlyk orta guradyş görnüşini maslahat berýäris.Wýetnamda ýokary ýerli temperatura we çyglylyk sebäpli 805 has amatly.Çygly howa sebitinde 30% -90% çyglylyk üçin amatly.

Gysgaça aýdylanda, dogry jele ýelimini nädip saýlamaly, köp faktorlara täsir edýär.Inasin9 görnüşli jele ýelimi bar, müşderiniň islegine görä jele ýelimini hem sazlap bolýar.


Iş wagty: Aprel-19-2022