head_bg1

habarlar

Senagat jelatinhaýwanlaryň birleşdirijisinden, derisinden ýa-da süňklerinden alnan polimer kollagen.Onda köpajaýyp fiziki we himiki aýratynlyklary,tersine jeliň emele gelmegi, baglanyşyk ukyby, ýerüsti işjeňlik we ş.m. ýaly işleýärgalyňlaşma, durnuklylyk, ýalpyldawuk, baglanyşyk, ululyk, jebislik, sazlaşyk, gaty suwTehniki jelatin, senagat ýelimi, jele ýelimi, howpsuzlyk oýunlary, boýag, gaplama, kagyz, mebel, tagta kagyzy, dokma, ýüpek, çap we boýag, keramika, nebit, himiýa, boýag, metallurgiýa ýaly dürli pudaklarda giňden ulanylýar. abraziw çäge kagyzy, emeli miweler, kosmetika, saç jeli we ş.m. Onuň ýapyşyklygy gaty möhümdir, hatda möhüm parametr hökmünde çykyş edýär.

Inasin GelatinSenagat derejesi, azyk derejesi jelatin we derman derejesi üçin ýokary hilli iş alyp barýan öňdebaryjy öndürijileriň we eksportçylaryň biridir.Kompaniýamyz öňdebaryjy ösen tehnologiýa we doly önümçilik ugry bilen öwünýär.Ylmy önüm gurluşynyň üstünde işlemek, jelatin senagatynyň ýokary hilini kepillendirýär.

Inasin Jelly ýeliminiň ulanylyşy

Jele ýelimini nädip öndürmeli?Ilki bilen jelatin gerekçig mal,jelatin bilen öndürilen jele ýelimi. Jelatiniň hili jele ýeliminiň öndürilişine gönüden-göni täsir edýär.

Inasin Gelatin11 ýyldan gowrak wagt bäri Hytaýda ýokary hilli jele ýelimini alyp barýan öňdebaryjy öndürijileriň we eksportçylaryň biridir.Doly awtomatlaşdyrylan önümçilik enjamlaryny kabul etmekde öňdäki orunlary aldyk, her dürli maşynlar üçin dürli bahalary hödürleýän Awtomatiki we emiarym awtoulag we el bilen işlemek, guty ýasamak we guty ýasamak üçin dürli bahalary hödürledik.Kompaniýamyz öňdebaryjy ösen tehnologiýa we doly önümçilik liniýasyna eýedir, çig maldan “Gelatin” öndürýäris.Ylmy önüm gurluşynyň üstünde işlemek jele ýelim önümçiliginiň ýokary hilini kepillendirýär.

Recentlyakynda, ýöriteleşen Peruwly müşderilerimiziň birigaplamak10 tonna ibermek üçin pudak bize ýakynlaşdy.


Iş wagty: Mart-30-2022